Bà Ngô Thị Mân vợ của Nguyễn Phú Trọng vẫn đi xe Cub và hiếm người biết về người vợ phúc hậu của TBT

Bà Ngô Thị Mân vợ của Nguyễn Phú Trọng vẫn đi xe Cub và hiếm người biết về người vợ phúc hậu của TBT
Bà Ngô Thị Mân vợ của Nguyễn Phú Trọng vẫn đi xe Cub và hiếm người biết về người vợ phúc hậu của TBT

Tổng Bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là người thắng thắn dám nói dám làm ông có tâm với dân phải Cho mấy người Tham nhũng Cho vào tù và kỷ luật nghiêm khắc đối với đảng
Viên Tham nhũng Cho về vườn hết vậy với cô lòng Tin của đảng và của nhân dân Việt Nam của chúng Ta
Đặt cương vị ông mới hiểu ? Mục đích là gì ,vẫn vì dân vì nước ,chứ tuổi ông giờ xét mọi mặt ông không thiếu gì ,tuổi cao lẽ ra nghỉ dưỡng,nhưng vì trăn trở và tự tay mình chỉ huy khởi đầu phục hưng,để làm được những điều nguy nan.Chúc ông sức khỏe để cống hiến..

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *