Vợ sinh con chồng có được nghỉ 5 ngày theo quy định của luật không ?

Thảo luận trong 'Quảng cáo và Rao vặt tổng hợp' bắt đầu bởi mlawkey, 16/10/19.

 1. mlawkey

  mlawkey Thành viên

  Thứ nhất: Về vấn đề nghỉ khi vợ sinh con.

  Điều 34 Mục 2 Chương III Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

  Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

  2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

  a) 05 ngày làm việc;

  b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

  c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

  d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

  Theo quy định này, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con sẽ được nghỉ thai sản từ 5 đến 14 ngày. Cụ thể, nếu vợ sinh thường, người cha sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc. Nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi, người cha sẽ được nghỉ 7 ngày làm việc. Trong trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì người cha được nghỉ 14 ngày làm việc.

  Do đó, trong trường hợp vợ bạn sinh thường, bạn sẽ được nghỉ 05 ngày làm việc.

  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

  Trong trường hợp bạn muốn nghỉ dồn với ngày tết để tránh đi lại tốn kém,bạn có thể trình bày lý do với ban lãnh đạo công ty để được phép nghỉ dồn.

  Thứ hai: Về chế độ hưởng Bảo hiểm xã hội

  Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về việc trợ cấp một lần khi sinh con:

  “Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

  Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

  Trường hợp vợ bạn sinh con nhưng chỉ có bạn tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn còn được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Mức lương cơ sở được áp dụng hiện nay là 1.490.000 đồng, tương đương mức trợ cấp mà bạn sẽ được nhận là 2.980.000 đồng

  Thứ ba: Về thủ tục hưởng chế độ.

  Bạn sẽ cần chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm:

  + Sổ bảo hiểm xã hội.

  + Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con.

  + Danh sách người hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

  Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  Xem thêm: Hồ sơ thành lập công ty.
   
  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng