Ưu đãi thuế công ty công nghệ

Thảo luận trong 'Quảng cáo và Rao vặt tổng hợp' bắt đầu bởi mlawkey, 10/10/19.

 1. mlawkey

  mlawkey Thành viên


  1. Doanh nghiệp khoa học công nghệ
  Theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, “Doanh nghiệp khoa học công nghệ là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.

  Xem thêm >>> thành lập doanh nghiệp uy tín

  Để thực hiện chính sách của nhà nước về việc khuyến khích phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, pháp luật đã đưa ra những quy định đem lại ưu đãi cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ, tại Điểm B khoản 3 điều 58 Luật khoa học công nghệ 2013 quy định doanh nghiệp khoa học công nghệ “Được hưởng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật”

  2. Các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ.
  Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp. Tại điều 12 nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học công nghệ có quy định:

  • Miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

  • Doanh thu, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 13/2019/NĐ-CP. Doanh thu, thu nhập được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải là doanh thu, thu nhập từ dịch vụ mới.

  • Doanh nghiệp khoa học và công nghệ không được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với năm tài chính không đáp ứng được điều kiện về doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

  • Điều kiện, thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thuế.
  Xem thêm >>> Dịch vụ kế toán thuế
   
  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng