Tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2018 - https://www.facebook.com/TinTuyenDung1988/

Thảo luận trong 'Việc Làm - Tuyển Dụng' bắt đầu bởi gameking_49, 15/4/18.

  1. gameking_49

    gameking_49 Thành viên mới

    Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, trên cơ sở tình hình quản lý, sử dụng biên chế và yêu cầu vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Bộ, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức của Bộ Tư pháp năm 2018 như sau:
     
    danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng