Tuân thủ trong sản xuất nông nghiệp nhằm tiết kiệm năng lượng

Thảo luận trong 'Quảng cáo và Rao vặt tổng hợp' bắt đầu bởi bobodinh, 2/3/20.

  1. bobodinh

    bobodinh Thành viên

    Tuân thủ trong sản xuất nông nghiệp nhằm tiết kiệm năng lượng Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã đưa ra những yêu cầu, biện pháp cần tuân thủ trong sản xuất nông nghiệp nhằm tiết kiệm năng lượng. Điều 22. Biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và giá máy phát điện công nghiệp hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp [​IMG] 1. Quy hoạch, tổ chức sản xuất nông nghiệp phải bảo đảm yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp lựa chọn các báo giá máy phát điện công nghiệp biện pháp sau đây để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: - Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, cải tiến công nghệ nhằm đạt hiệu suất năng lượng cao đối với thiết bị sản xuất, gia công, chế biến, bảo quản, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp; - Sử dụng thiết bị, công nghệ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong sản xuất, gia công, chế biến, bảo quản, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp và phát triển ngành nghề; - Loại bỏ theo lộ trình phương tiện, thiết bị, máy móc nông nghiệp, đánh bắt thủy sản có công nghệ lạc hậu, hiệu suất năng lượng thấp theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Điều 23. Biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thủy lợi - Tổ chức quy hoạch hệ thống thủy lợi hợp lý, tối ưu hoá hệ thống hồ chứa, kênh mương, tận dụng dòng chảy tự nhiên. - Vận hành, khai thác hợp lý công suất tổ máy bơm trong các trạm bơm cấp, thoát nước của hệ thống thủy lợi. Điều 24. Giảm tổn thất điện năng và sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn - Đầu tư, cải tạo lưới điện nông thôn phù hợp tiêu chuẩn, bảng giá máy phát điện công nghiệp quy chuẩn kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn điện, giảm tổn thất điện năng. - Khuyến khích sản xuất, sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ bằng sức nước, sức gió, ánh sáng mặt trời, khí sinh học, phụ phẩm nông nghiệp và các nguồn năng lượng tái tạo khác. - Phát triển hợp lý theo quy hoạch vùng cây nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học.
     
    danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng