Từ A-Z Mẹo Làm Câu Điều Kiện Đơn Giản Dễ Học

Thảo luận trong 'Quảng cáo và Rao vặt tổng hợp' bắt đầu bởi athenas2, 3/10/19.

 1. athenas2

  athenas2 Thành viên mới

  Câu điều kiện là một loại câu thông dụng trong tiếng anh, câu điều kiện không quá khú nhưng cũng rất dễ quyên, chúng ta có thể học thuộc công thức và cách sử dụng của chúng khá nhanh nhưng lại nhanh chóng quên sau đó nếu không thường xuyên dùng đến. Anh ngữ Athena sẽ gửi các bạn các mẹo làm câu điều kiện đơn giản dễ học.

  Tổng Hợp Công Thức
  Loại 1 - có thực ở hiện tại
  If + S + V(hiện tại đơn), S + will + V
  Loại 2 - không có thực ở hiện tại
  If + S + V(quá khứ đơn), S + would + V
  Loại 3 - Không có thực ở quá khứ
  If + S + had + V(p2), S + would have + V(p2)
  Mẹo Nhớ - Lùi Thì
  Câu điều kiện = If + Mệnh đề 1, Mệnh đề 2
  Loại 1: If + hiện tại đơn, mệnh đề 2
  Mệnh đề 1, S + will + V(inf)
  Loại 2: If + quá khứ đơn, mệnh đề 2
  Mệnh đề 1, S + would + V(inf)
  Loại 3: If + quá khứ hoàn thành, mệnh đề 2
  Mệnh đề 1, would have + V(p2)
  Câu điều kiện loại 2
  If + S + V(quá khứ), S + would + V(inf)
  Ex: If he were a cat, he’d be so cute
  Cách dùng: Khi điều kiện không có thật ở hiện tại hoặc tương lai
  Note: ở CĐK loại 2, QK của “to be” là “were” được chia với tất cả chủ ngữ
  Câu điều kiện hỗn hợp 1
  If + S + had + V(p2), S + would + V
  Ex: If I had gone out, I’d have seen her
  Cách dùng: Khi điều kiện không có thật ở quá khứ
  If + S + had + V(p2) => Loại 3: Sự giả định trong quá khứ, S + would + V => Loại 2: Kết quả trong HT
  Ex: If I had studied hard, I’d have a better job now
  If + S + V(QK) => Loại 2: Giả thiết ngược với HT, S + would have + V(p2) => Loại 3: Kết quả ngược với QK
  Câu điều kiện loại 0
  If + S + V(hiện tại đơn), S + V(hiện tại đơn)
  Ex: If the sun doesn’t shine, we die
  Cách dùng: Khi nói về 1 sự thật, 1 chân lý hiển nhiên, 1 việc không bao giờ thay đổi.
  Câu điều kiện dạng đảo
  Loại 1: Should + S + V, S + will + V
  Loại 2: Were + S + to + V, S + would + V
  Loại 3: Had + S + V(p2), S + would have + V(p2)
   
  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng