Tiếng anh có những loại liên từ nào?

Thảo luận trong 'Quảng cáo và Rao vặt tổng hợp' bắt đầu bởi saielight, 10/7/17.

 1. saielight

  saielight Thành viên

  Liên từ trong tiếng anh rất đa dạng. Vậy làm thế nào để phân loại chúng một cách hiệu quả nhất? Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

  Xem thêm: get used to

  1.Hình thức của liên từ

  a.Liên từ có thể là những từ đơn

  Liên từ trong tiếng anh thường gặp như là: and, but, or, because, although,...

  Eg: He came to see me because he felt happy.

  You or I must tell him the truth.

  b.Liên từ có thể là một ngữ

  Liên từ là một ngữ: in order that, as soon as, as if, as though,...

  Eg: We will leave as soon as he comes.

  c.Liên từ có thể là từng cặp một

  Liên từ có thể đi theo cặp: either...or, neither...nor, not only...but also, both...and,...

  Eg: What he said was neither kind nor true.

  He both writes English and speaks it well.

  2. Phân loại liên từ (Kinds of conjunction)

  Dựa vào vai trò của liên từ trong câu, ta có thể chia liên từ làm hai loại:

  a.Liên từ kết hợp (Co-ordinate conjunctions)

  Liên từ này dùng để nối các từ, nhóm từ, mệnh đề hoặc các câu độc lập với nhau. Loại liên từ này được chia làm 4 nhóm:

  - Nhóm and (và): chỉ sự thêm vào

  Eg: On the table for tea there were biscuits and sandwiches.

  The fur coat was soft as well as warm.

  Nhóm này gồm các liên từ: and, both...and, not only...but also, as well as, furthermore, besides, moreover, in addition,...

  - Nhóm but (nhưng): chỉ sự mâu thuẫn hoặc trái ngược

  Xem thêm: cách tính điểm thi toeic

  Eg: The car was quite old but in excellent condition.

  Nhóm này gồm các liên từ: yet, still, however, nevertheless,...

  - Nhóm or (hay, hoặc là): chỉ sự lựa chọn hoặc đón chừng.

  Eg: Take this book or that one.

  You must work harder or else go into another class.

  Nhóm này gồm các liên từ: either...or, neither...nor, ortherwise, or else, ...

  - Nhóm so (nên): chỉ hậu quả, kết quả.

  Eg: The rain began to fall, so we went home.

  Nhóm này gồm các liên từ: therefore, consequently, as a result...

  b.Liên từ phụ thuộc (subordinate conjunctions)

  Liên từ này dùng để mở đầu một mệnh đề phụ (mệnh đề danh từ hoặc mệnh đề trạng từ).

  Eg: He said that he would help us.

  Ask him when he can come.

  - Một số liên từ mở đầu cho một mệnh đề danh từ: that, who, what, when, how, whether, if...

  - Một số liên từ mở đầu cho một mệnh đề trạng ngữ: when, whenever, while, as soon as, since, until, before, after, where, if, though, as if....

  Trên đây là cách phân biệt liên từ rất hữu ích cho những ai đang học tiếng anh. Chúc các bạn ôn luyện tiếng anh thật tốt nhé.

  Xem thêm: cấu trúc so sánh trong tiếng anh
   
  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng