Những câu nói tiếng anh hay về bản thân

Thảo luận trong 'Quảng cáo và Rao vặt tổng hợp' bắt đầu bởi leoelight, 18/6/17.

 1. leoelight

  leoelight Thành viên

  Con người thường trải qua những thời kì khác nhau của cuộc đời, những biến cố cuộc sống gắn liền với những suy nghĩ, lập trường khác nhau và thường hay thay đổi. Lúc đó bạn hãy nhìn lại bản thân mình để suy ngẫm và thay đổi sao cho tốt hơn. Tham khảo tổng hợp những câu danh ngôn tiếng Anh hay về bản thân dưới đây để biết cách thay đổi sao cho đúng đắn với lập trường ổn định.

  Xem thêm: nhung cau noi bang tieng anh hay nhat

  1. As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world – that is the myth of the atomic age – as in being able to remake ourselves. – Mahatma Gandhi

  => Là con người, sự vĩ đại của chúng ta không nằm nhiều ở việc cải tạo thế giới – đó là thần thoại của thời đại nguyên tử – mà nằm ở khả năng ta cải tạo chính mình.

  2. No one can make you feel inferior without your consent. – Eleanor Roosevelt

  => Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.

  3. Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties. – Helen Keller

  => Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

  4. Your future depends on many things, but mostly on you. – Frank Tyger

  => Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.

  5. Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent. – Sophia Loren

  => Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn.

  6. Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults. – Les Brown

  => Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.

  Xem thêm: bảng chữ cái tiếng anh

  7. Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else. – Les Brown

  => Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.

  8. To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. – Ralph Waldo Emerson

  => Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.

  9. You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you. – Brian Tracy

  => Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.

  10. The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves. – Victor Hugo

  => Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.

  11. Never say anything about yourself you do not want to come true. – Brian Tracy

  => Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.

  12. I am who I am. I like what I like. I love what I love. I do what I want. Get off my back and deal with it. It’s my life, not yours.

  => Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác.

  Phía trên là những câu danh ngôn tiếng Anh hay về bản thân giúp bạn thay đổi hoàn thiện bản thân trong cuốc sống và học tiếng Anh hữu hiệu nhất. Ngoài ra bạn cũng có thể học tiếng Anh giao tiếp qua những câu danh ngôn này. Chúc bạn thành công trong cuộc sống!

  Xem thêm: các thì trong tiếng anh
   
  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng