Những bài đọc hay bằng tiếng Anh

Thảo luận trong 'Quảng cáo và Rao vặt tổng hợp' bắt đầu bởi saielight, 18/7/17.

 1. saielight

  saielight Thành viên

  1. Bài 1: This is his face

  Look! This is a clown.

  This is his nose. It’s green.

  This is his tongue. It’s red.

  This is his hair. It’s blue.

  His eyes are black.

  His lips are pink.

  Xem thêm: cách sử dụng used to trong tiếng anh

  => Dịch:

  Bài 1: Đây là khuôn mặt của anh ấy

  Nhìn này! Đó là một chú hề.

  Đây là mũi của anh ấy. Nó màu xanh lá cây.

  Đây là lưỡi của anh ấy. Nó màu đỏ.

  Đây là tóc của anh ấy. Nó màu xanh nước biển.

  Mắt anh ấy màu đen.

  Môi anh ấy màu hồng.

  2. Bài 2: My classroom

  Hello. My name’s Hugo. This is my classroom.

  This is my desk. It’s a small desk.

  This is our globe. It’s heavy.

  That is a television. It’s big.

  My class has a computer. The computer is for everyone.

  => Dịch:

  Bài 2: Phòng học của tôi

  Xin chào. Tên tôi là Hugo. Đây là phòng học của tôi.

  Đây là bàn của tôi. Nó là một chiếc bàn nhỏ.

  Đây là quả địa cầu của chúng tôi. Nó nặng.

  Đó là một cái TV. Nó rất to.

  Lớp chúng tôi có một cái máy tính. Cái máy tính là dành cho tất cả mọi người.

  3. Bài 3: Is that a car?

  J: That’s right. This is a blue car.

  H: Is that a truck?

  J: No, it isn’t. It’s a taxi.

  H: It’s yellow, Tom. Oh! I see a bike over there.

  J: It isn’t a bike, Mary. It is a motorbike.

  H: Is it fast, Tom?

  J: Yes, it is.

  Xem thêm: tinh diem toeic

  Dịch:

  Bài 3: Đó là xe ô tô à?

  J: Đúng rồi đó. Nó là một chiếc ô tô xanh nước biển.

  H: Đó là một cái xe tải phải không?

  J: Không phải. Đó là xe taxi.

  H: Nó màu vàng đó, Tom. Ồ! Mình thấy một chiếc xe đạp ở đằng kia.

  J: Đó không phải xe đạp đâu, Mary. Đó là một chiếc xe máy.

  H: Nó có đi nhanh không, Tom?

  J: Có.

  4. Bài 4: What is this?

  J: Look, class! I have a rectangle. What color is this?

  H: It is purple.

  J: That’s right! I have a purple rectangle. And what is this, Mary?

  H: It’s a cross. A yellow cross.

  J: Good job! And what is this? Hugo, please!

  H: It’s a grey circle.

  J: Yes. And what color is this?

  H: It’s pink.

  J: Right! This is a pink star.

  => Dịch:

  Bài 4: Đó là cái gì?

  J: Nhìn kìa, cả lớp! Mình có 1 hình chữ nhật. Nó có màu gì vậy?

  H: Nó màu tím.

  J: Đúng rồi đó! Mình có 1 hình chữ nhật màu tím. Và đây là cái gì vậy, Mary?

  H: Đó là 1 hình chữ thập. 1 hình chữ thập màu vàng.

  J: Rất tốt! Và đây là cái gì? Xin mời Hugo!

  H: Đó là 1 vòng tròn màu xám.

  J: Đúng. Và đây là màu gì?

  H: Đó là màu hồng.

  J: Chính xác! Đó là 1 ngôi sao màu hồng.

  Xem thêm: so sanh
   
  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng