Đào tạo chứng chỉ giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp

Thảo luận trong 'Quảng cáo và Rao vặt tổng hợp' bắt đầu bởi HoaHong2611, 25/12/17.

 1. HoaHong2611

  HoaHong2611 Thành viên

  THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP ⚖️, GIẢNG VIÊN CHÍNH , GIẢNG VIÊN
  (Ban hành theo Quyết định số 1611, 1612, 1612/QĐ-BGĐĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
  1. ⚖️Chương trình bồi dưỡng Giảng viên cao cấp ( hạng 1)
  a. ️Đối tượng bồi dưỡng
  Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I), có một trong các điều kiện sau:
  - Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I).
  - Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương từ đủ 3 năm trở lên.
  b. Nội dung chương trình
  Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
  CĐ 1: Xu hướng quốc tế và đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH của Việt Nam
  CĐ 2: Hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN
  CĐ 3: Xu hướng đổi mới quản lý GDĐH và quản trị nhà trường
  CĐ 4: Một số lý năng chung trong quản lý phát triển chuyên môn học thuật
  Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề
  CĐ 5: Phát triển đội ngũ chuyên gia đảm nhiệm sư mạng phát triển công tác đào tạo của cơ sở GDĐH
  CĐ 6: Quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ và tiến sỹ
  CĐ 7: Phương thức đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ
  CĐ 8: Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong nền kinh tế tri thức
  CĐ 9: Xây dựng môi trường học thuật và môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH
  CĐ 10: Hợp tác, liên kết đào tạo và NCKH trong nước và quốc tế.
  Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch
  2. Chương trình bồi dưỡng Giảng viên chính ( hạng 2)
  a. ️Đối tượng bồi dưỡng
  Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), có một trong các điều kiện sau:
  - Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).
  - Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.
  b. Nội dung chương trình
  Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
  CĐ 1: Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế
  CĐ 2: Lý luận về hành nhà nước
  CĐ 3: Quản lý GDĐH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN
  CĐ 4: Một số kỹ năng chung trong quản lý phát triển chuyên môn học thuật
  Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề
  CĐ 5: Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế
  CĐ 6: Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ
  CĐ 7: Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực
  CĐ 8: Đảm bảo chất lượng GDĐH
  CĐ 9: Quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ
  CĐ 10: Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH
  CĐ 11: WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo
  Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch
  3. Chương trình bồi dưỡng Giảng viên (hạng 3)
  a. ️Đối tượng bồi dưỡng
  Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III).
  b. Nội dung chương trình
  Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
  CĐ 1: Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục và GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
  CĐ 2: Những vấn đề cơ bản về nhà nước
  CĐ 3: Quản lý nhà nước về GDĐH
  CĐ 4: Một số kỹ năng tự phát triển nghề nghiệp của giảng viên đại học
  Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề
  CĐ 5: Phát triển đội ngũ giảng viên trong các cơ sở GDĐH
  CĐ 6: Đào tạo đại học và phát triển chương trình đào tạo đại học
  CĐ 7: Hình thức và phương pháp dạy học đại học
  CĐ 8: Kiểm định chất lượng GDĐH
  CĐ 9: Giảng viên với nhiệm vụ NCKH và chuyển giao công nghệ
  CĐ 10: Giảng viên với công tác quản lý và tư vấn cho sinh viên
  CĐ 11: Hợp tác, liên kết đào tạo và NCKH
  Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch
  II. Kinh phí đào tạo: 2.500.000đ/học viên/chương trình
  III. Hồ sơ đăng ký học:
  - Phiếu đăng ký học
  - Bằng tốt nghiệp đại học ( photo công chứng)
  - 01 bản sao CMND ( photo công chứng)
  - 02 ảnh 3x4
  III. Chứng chỉ
  ️Việc quản lý và cấp phát chứng chỉ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.
  Nộp hồ sơ và chi tiết cụ thể xin liên hệ:
  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM
  Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội
  ☎Hotline: 0962 765 745 (Gặp Hoa – Phòng đào tạo)
  Email: honghoa@giaoducvietnam.edu.vn
  Skype: hoa.fpt

  giang-vien-chinh.jpg
   

  Các file đính kèm:

  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng