Có nên học lập trình backend?

Thảo luận trong 'Sinh viên Luật - Học tập' bắt đầu bởi minhanh2k, 15/8/22.

 1. minhanh2k

  minhanh2k Thành viên mới

  Backend development còn được gọi là phát triển phía máy chủ. Đó là mọi thứ mà người dùng không nhìn thấy và chứa các hoạt động hậu trường xảy ra khi thực hiện bất kỳ hành động nào trên một trang web. Nó tập trung chủ yếu vào cơ sở dữ liệu, logic phụ trợ, API và Máy chủ.

  Phần backend của một trang web là sự kết hợp của các máy chủ, ứng dụng và cơ sở dữ liệu. Mã do các nhà phát triển phụ trợ viết giúp trình duyệt giao tiếp với cơ sở dữ liệu và lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, cập nhật dữ liệu và xóa dữ liệu hoặc thông tin khỏi cơ sở dữ liệu.

  Khi bạn nhấp vào nút gửi sau khi điền thông tin chi tiết của mình, chúng sẽ được gửi đến máy chủ, sau đó xử lý dữ liệu của bạn và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Bây giờ mình có các chi tiết được bạn chia sẻ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Nhưng bạn có thấy điều này xảy ra không? Không, bởi vì nó xảy ra ở phía sau màn hình. Do đó, nó được gọi là chương trình backend.

  Lập trình viên backend là người sử dụng công nghệ cần thiết để phát triển các sản phẩm cho phần backend của bất kỳ trang web nào. Một lập trình viên backend chịu trách nhiệm xây dựng cấu trúc của một ứng dụng phần mềm.

  Các lập trình viên backend thường làm việc theo nhóm hoặc với một nhóm. Các nhóm lớn bao gồm cả lập trình viên backend và frontend, nơi cả nhà phát triển hợp tác để phát triển các sản phẩm khả thi. Các lập trình viên backend cộng tác với các lập trình viên frontend, người quản lý sản phẩm và người thử nghiệm để đóng góp phần của họ và phát triển sản phẩm.

  Các lập trình viên backend sử dụng nhiều loại công cụ, ngôn ngữ và framework khác nhau để thực hiện những tác vụ này. Để thực hiện tất cả những điều này, họ sử dụng nhiều ngôn ngữ phía máy chủ, bao gồm Java, .NET, PHP, Ruby, NodeJS và Java. Họ cũng sử dụng các công cụ như MySQL, MongoDB, Oracle và máy chủ SQL để tạo, đọc, cập nhật hoặc xóa dữ liệu và phân phát dữ liệu trở lại phía máy khách hoặc giao diện người dùng của ứng dụng.

  Có hai loại ngôn ngữ lập trình backend chính:

  • Hướng đối tượng (OOP) - Nó là một kiến trúc lập trình được xây dựng dựa trên khái niệm về các lớp và đối tượng. Nó được sử dụng để cấu trúc một chương trình thành các đoạn mã đơn giản, có thể tái sử dụng (được gọi là các lớp), sau đó được sử dụng để tạo các thể hiện riêng lẻ của các đối tượng.

  • Chức năng - Lập trình chức năng là một mô hình lập trình trong đó mọi thứ được ràng buộc theo kiểu hàm toán học. Đó là một cách phát triển phần mềm bằng cách tạo ra các chức năng thuần túy. Các ngôn ngữ lập trình chức năng tránh các khái niệm về trạng thái chia sẻ và dữ liệu có thể thay đổi được quan sát trong OOP.
   
  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng