Có di chúc có được chia thừa kế theo pháp luật không?

Thảo luận trong 'VĂN BẢN PHÁP LUẬT' bắt đầu bởi Luật Sư riêng, 4/7/18.

 1. Luật Sư riêng

  Luật Sư riêng Thành viên

  Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Người có di sản có thể lập di chúc, tuy nhiên có trường hợp có di chúc nhưng vẫn phải chia thừa kế theo pháp luật. Cụ thể:

  1. Cơ sở pháp lý:

  - Bộ luật dân sự năm 2015


  2. Nội dung tư vấn:

  Mặc dù người có di sản để lại di chúc nhưng di sản vẫn được chia thừa kế theo pháp luật trong các trường hợp sau:


  - Thứ nhất: Di chúc không hợp pháp

  Di chúc không hợp pháp sẽ không có hiệu lực pháp luật. Khi di chúc không đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 630 BLDS và những điều kiện chung của một giao dịch dân sự theo Điều 117 BLDS sẽ bị coi là di chúc không hợp pháp. Di chúc không hợp pháp sẽ không có hiệu lực pháp luật, do vậy sẽ không làm phát sinh quan hệ thừa kế theo di chúc. Tùy theo phạm vi vi phạm của di chúc để xác định di chúc đó vô hiệu một phần hay toàn bộ. Trong trường hợp di chúc bị vô hiệu thì di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật.  - Thứ hai: Toàn bộ bộ những người thừa kế đã chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc

  Một người có thể vừa được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật vừa được hưởng thừa kế theo di chúc nếu như người đó tồn tại vào thười điểm mở thừa kế thì toàn bộ di sản thừa kế của người lập di chúc được dịch chuyển cho những người thừa kế theo pháp luật của họ.

  Trong trường hợp chỉ có một hoặc một số người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc thì chỉ phần di sản liên quan đến họ mới được áp dụng thừa kế theo pháp luật để giải quyết.


  - Thứ ba: Người thừa kế theo di chúc không có quyền hưởng di sản

  Những người đáng lẽ được hưởng di sản thừa kế theo di chúc nhưng lại thực hiện những hành vi đã quy định tại khoản 1 Điều 621 NLDS sẽ không được hưởng di sản, trừ trường hợp người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

  Trường hợp toàn bộ những người thừa kế theo di chúc đều không có quyền hưởng di sản thì áp dụng thừa kế theo pháp luật đối với toàn bộ di sản mà người lập di chúc để lại.


  - Thứ tư: Người thừa kế theo di chúc từ chối hưởng di sản

  Người thừa kế có quyền nhận, có quyền từ chối hưởng di sản của người chết để lại. Phần di sản liên quan đến người đã từ chối sẽ được áp dụng chia theo pháp luật cho những người thừa kế khác.Vì thế, khi người này từ chối hưởng di sản theo di chúc họ vẫn có thể hưởng thừa kế theo pháp luật.Trong trường hợp họ đã từ chối toàn bộ quyền hưởng di sản cả phần theo di chúc và cả phần theo pháp luật thì toàn bô phần di sản này sẽ chia theo pháp luật cho những người thừa kế khác.

  Trong trường hợp chỉ có một hoặc một số người thừa kế theo di chúc từ chối quyền hưởng di sản thì chỉ phần di sản liên quan đến người này được áp dụng chia theo pháp luật cho những người thừa kế khác.


  - Thứ năm: Phần di sản không được định đoạt trong di chúc.

  Nếu người để lại di sản chỉ định đoạt một phần di sản thì phần còn lại sẽ được áp dụng chia cho những người nằm trong hàng thừa kế.


  - Thứ sáu: Những người được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.

  Con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động, cha, mẹ, vợ chồng vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

  Trường hợp này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 BLDS hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của BLDS.  TƯ VẤN THỪA KẾ DI SẢN

  ------------------

  Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

  Đường dây nóng: 0911 945 499- 0907 719 381

  Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

  Webside: dichuc.net Email: info@luatsurieng.net
   
  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng