Chia tài sản sau li hôn

Thảo luận trong 'Quảng cáo và Rao vặt tổng hợp' bắt đầu bởi mlawkey, 30/9/19.

 1. mlawkey

  mlawkey Thành viên

  1. Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn
  Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn là một quan hệ phái sinh mà Tòa án đồng thời phải giải quyết trong vụ án ly hôn. Các tranh chấp này khi phát sinh thường rất phức tạp và kéo dài bởi thực tiễn giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung nó gắn liền với quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng nên nhiều tình tiết của vụ án khó làm sáng tỏ bởi trong quá trình hôn nhân còn tồn tại, việc xác lập, thỏa thuận, định đoạt chia tài sản chung của vợ chồng là quan hệ kín mà chỉ vợ chồng họ mới nắm được. Việc giải quyết tranh chấp tài sản vợ chồng khi ly hôn phải tuân theo các nguyên tắc:

  1. Nguyên tắc chia tài sản theo thỏa thuận và nguyên tắc chia tài sản theo luật định
  Thứ nhất, nguyên tắc theo luật định, bao gồm:

  • Nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận của vợ chồng

  • Nguyên tắc đảm bảo sự bình đẳng về quyền sở hữu tài sản của vợ chồng

  • Nguyên tắc tài sản chung của vợ chồng được chi bằng hiện vật hoặc chia theo giá trị được hưởng

  • Nguyên tắc bảo đảm quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng

  • Nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
  Xem thêm >>> https://luatvaketoan.com/dich-vu-ke-toan-thue/

  Thứ hai, Bên cạnh chế độ tài sản vợ chồng theo luật định, thì Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã thừa nhận thêm một chế độ so với Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 là chế độ tài sản theo thỏa thuận.

  Chế độ tài sản thỏa thuận là tập hợp các quy tắc do chính vợ, chồng xây dựng nên một cách hệ thống trên cơ sở sự cho phép của pháp luật để thay thế cho chế độ tài sản luật định nhằm điều chỉnh quan hệ tài sản của vợ chồng. Thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký kết hôn.

  1. Phương thức áp dụng
  Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận. Khi ly hôn mà có yêu cầu chia tài sản chung thì Tòa án sẽ xem xét, nếu có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng và văn bản này không bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng các nội dung của văn bản thỏa thuận để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Đối với những vấn đề không được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng hoặc bị vô hiệu thì áp dụng các quy định áp dụng theo luật định, những thỏa thuận có hiệu lực vẫn được tôn trọng và thực hiện.


  Xem thêm >>> https://luatvaketoan.com/dich-vu-ke-toan-thue/
   
  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng