Cách xuất hóa đơn tiền lãi vay ?

Thảo luận trong 'Quảng cáo và Rao vặt tổng hợp' bắt đầu bởi mlawkey, 7/10/19.

 1. mlawkey

  mlawkey Thành viên

  Điểm b khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định hoạt động cho vay riêng lẻ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, cụ thể:

  "b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.

  Ví dụ 5: Công ty cổ phần VC có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần VC ký hợp đồng cho Công ty T vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty cổ phần VC nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT."

  Khoản 2.1 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xuất hóa đơn như sau: "2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ thu lãi tiền vay dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ."

  Như vậy, căn cứ vào những quy định trên thì khi doanh nghiệp cho vay nhận tiền lãi do công ty bạn trả thì phải xuất hóa đơn, trên hóa đơn chỉ giá bán là số tiền lãi, dòng thuế suất và số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.
  Xem thêm: dịch vụ kế toán.
   
  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng