kholanhquangminh89's Recent Activity

 1. kholanhquangminh89 đã trả lời vào chủ đề Kho lạnh bảo quản thực phẩm.

  Công ty Quang Minh chuyên tư vấn thiết kế kho lạnh, cung cấp dịch vụ lắp đặt kho lạnh và di dời kho lạnh từ kho lạnh mini đến kho lạnh...

  5/12/22 lúc 15:58
 2. kholanhquangminh89 đã trả lời vào chủ đề Lắp đặt kho cấp đông.

  Công ty Quang Minh chuyên tư vấn thiết kế kho lạnh, cung cấp dịch vụ lắp đặt kho lạnh và di dời kho lạnh từ kho lạnh mini đến kho lạnh...

  5/12/22 lúc 15:57
 3. kholanhquangminh89 đã trả lời vào chủ đề LẮP ĐẶT, DI DỜI KHO LẠNH.

  Công ty Quang Minh chuyên tư vấn thiết kế kho lạnh, cung cấp dịch vụ lắp đặt kho lạnh và di dời kho lạnh từ kho lạnh mini đến kho lạnh...

  29/11/22
 4. kholanhquangminh89 đã trả lời vào chủ đề BẢN VẼ CẤU TẠO KHO LẠNH.

  Công ty Quang Minh chuyên tư vấn thiết kế kho lạnh, cung cấp dịch vụ lắp đặt kho lạnh và di dời kho lạnh từ kho lạnh mini đến kho lạnh...

  29/11/22