Thế nào là tình tiết định khung tăng nặng?

Discussion in 'Pháp luật Hình sự' started by Trojan, Feb 24, 2009.

 1. Trojan New Member

  Chào cả nhà. Nghe câu hỏi có vẻ hơi quá, nhưng quả thật tôi vẫn chưa có khái niệm thế nào là tình tiết định khung tăng nặng? Các mem giúp tôi trả lời câu hỏi này với. Nếu được thì có thế lấy ví dụ thì càng tốt. Xin chân thành cảm ơn.

 2. Tốt đen Ngũ hổ tướng

  Message Count:
  1,442
  Likes Received:
  1,788
  Trophy Points:
  0
  Ðề: Thế nào là tình tiết định khung tăng nặng?

  Theo mình biết thì tình tiết định khung tăng nặng là những tình tiết mà có nó thì hành vi phạm tội chuyển từ cấu thành cơ bản sang cấu thành tăng nặng. Vì những tình tiết này thể hiện tính nguy hiểm cao cảu hành vi phạm tội so với trường hợp bình thường, vì vậy những tình tiết này có ý nghĩa quan trọng trong việc định khung. VD: Cấu thành cơ bản của tội giêt người là k2 đ 93 nhá. Còn tất cả điểm của khoản 1 là tình tiết định khung tăng nặng, khi thỏa mãn một trong các điểm đó thì tội giêt người sẽ xử theo k1 tức là cấu thành tăng nặng.
  Chú ý, phân biệt tình tiết tăng nặng và tình tiết định khung tăng nặng nhá!:">:">:">:">:">:">
 3. tappy_pr0 Mr_k00l

  Message Count:
  182
  Likes Received:
  127
  Trophy Points:
  0
  Ðề: Thế nào là tình tiết định khung tăng nặng?

  Trước hết chú phải hiểu thế nào là: Các tình tiết định khung&Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
  Các tình tiết định khung là những tình tiết làm tăng nặng hoặc giảm nhẹ một mức độ đáng kể tính chất nguy hiểm của một loại tội. Khi chúng xảy ra ở một loại tội nào đó làm cho tính chất nguy hiểm của loại tội thay đổi hẳn(hoặc nặng thêm, hoặc nhẹ đi) dựa vào đó mà nhà làm luật ghi thành một cấu thành khác, với một khung hình phạt riêng.

  Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ là những tình tiết do BLHS quy định, theo đó trong các trường hợp phạm tội cụ thể của người cùng phạm một tội(cùng tội danh) có những tình tiết đó, thì cần phân biệt nhau về mức độ nguy hiểm(trở nên nguy hiểm hơn hay bớt nguy hiểm hơn) của tội phạm đó.
  Các tình tiết tăng nặng không có ý nghĩa về mặt định tội, mà chỉ có tác dụng làm tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội hoặc mức hình phạt trong phạm vi một khung hình phạt, tức là chỉ có ý nghĩa về mặt lượng hình.
  Những tình tiết đã được quy định thành tình tiết định tội hoặc tình tiết định khung của một tội phạm, thì không còn được coi là tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ hình phạt nữa.

Share This Page