Quốc hội - "thực trạng'' và "giải pháp"

Discussion in 'Các lĩnh vực khác' started by timkancoem, Nov 30, 2011.

 1. timkancoem Active Member

  Message Count:
  358
  Likes Received:
  69
  Trophy Points:
  28
  may mà mình còn phân vân đi hỏi ko thì ăn củ lạc :))
 2. ngoctai_kt33c Active Member

  Message Count:
  285
  Likes Received:
  62
  Trophy Points:
  28
  Đây là phương pháp làm rất phổ biến còn ai muốn độc đáo thì có thể làm theo 3 phần
  I. Thực trạng
  II. Lý Luận
  III. Giải pháp
  Ps: Đây là phương pháp làm luận của Harvard, đưa ra để tham khảo thôi :D
 3. cuongnguyen127 New Member

  Message Count:
  32
  Likes Received:
  2
  Trophy Points:
  0
  her
  đây là bài tập lớn này
 4. Hong T Quang Xấu Lộng Lẫy

  Message Count:
  2,204
  Likes Received:
  8,002
  Trophy Points:
  113
  Đơn giản thôi mà. Phân tích câu chữ thì đề bài đang đề cập trực tiếp đến Pháp luật về "tổ chức và hoạt động của Quốc hội". Thực trạng và giải pháp ở đây là về Pháp luật. Theo đó dàn bài nên có những ý chính:

  1. Một số nét cơ bản về Quốc hội Việt Nam
  2. Thực trạng pháp luật về tổ chức và hoạt động của QH VN hiện nay

  Nên đánh giá theo từng luận điểm, không nên trình bày theo từng điều luật, tránh tình trạng trình bày mà không phân tích. Phải làm rõ được 2 nội dung: tổ chức và hoạt động.
  2.1. Đánh giá ưu điểm
  2.2. Đánh giá hạn chế
  2.3. Thực tiễn áp dụng
  (phần này chính là thực tiễn tổ chức và hoạt động của QH trong thực tế triển khai dựa trên quy định của PL như thế nào, cũng là cơ sở quan trọng nhất để kiến nghị hoàn thiện PL)
  3. Những đề xuất hoàn thiện PL về tổ chức và hoạt động của QH VN trong thời gian đến
  3.1. Hoàn thiện PL
  3.2. Hoàn thiện cơ chế bảo đảm


  Nếu đề bài đổi lại thành: "Tổ chức và hoạt động của Quốc hội hiện nay - thực trạng và giải pháp" thì thực trạng và giải phảp là trực tiếp về tổ chức, hoạt động của QH, không phải nói trực tiếp về PL nên cơ cấu bài viết sẽ khác:

  1. Một số nét cơ bản về Quốc hội Việt Nam
  2. Thực trạng tổ chức và hoạt động của QH VN hiện nay
  2.1. Thực trạng tổ chức
  2.2. Thực trạng hoạt động
  (trong mỗi phần này nêu thực trạng thực tế, đánh giá nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất chính là ở hệ thống pháp luật về vấn đề đó)
  3. Một số đề xuất

  Chỉ có một số ý đóng góp thôi :)
  long, chavacon, lala and 7 others like this.

Share This Page