Một số câu hỏi tình huống Dân sự

Discussion in 'Kho câu hỏi' started by thaiduong_qb, Oct 5, 2011.

 1. thaiduong_qb New Member

  câu 1:
  Ông A và bà B kết hôn hợp pháp, có 03 người con chung là C, D và E đều đã thành niên và có công việc ổn định. Hãy xác định di sản thừa kế trong trường hợp sau: Ông A chết năm 1998 có ngôi nhà ở là tài sản chung của A, B trị giá 500 triệu đồng; ông A có tài sản riêng là 50 triệu đồng; ông A và bà B góp vốn vào công ty cổ phần là 200 triệu đồng (và có khoản lợi tức thu được 46 triệu đồng); ông A và bà B còn nợ Ngân hàng công thương 40 triệu đồng chưa đến hạn trả nợ.
  câu 2:
  Ông A và bà B kết hôn hợp pháp, có 03 người con chung là C, D và E đều đã thành niên và có công việc ổn định. Hãy xác định di sản thừa kế trong trường hợp sau: Khi ông A chết năm 2005 khoản tiền phúng viếng là 60 triệu đồng; ông A bà B có ngôi nhà là tài sản chung trị giá 500 triệu đồng; bà B có nợ riêng 30 triệu nhưng lại yêu cầu trừ vào di sản thừa kế của ông A.
  câu 3:
  Ông A và bà B có ba người con là C,D và E (đều đã thành niên và có công việc ổn định). Ông A chết có để lại nội dung di chúc như sau:
  a. Cho D được hưởng toàn bộ di sản?
  b. Cho D hưởng 2/3 di sản và truất quyền thừa kế của bà B;
  c, Cho D hưởng 2/3 di sản. (Các trường hợp trên là độc lập, di sản thừa kế là 600 triệu đồng).
  câu 4:
  . Những trường hợp sau đây di chúc nào có hiệu lực:
  a. Năm 2003 ông A lập di chúc cho B hưởng thừa kế quyền sử dụng 300 m2 đất ở tại số 16 đường H (di chúc hợp pháp); năm 2006 ông A lại lập di chúc cho anh C được thừa kế quyền sở hữu 300m2 đất trên. Khi ông A chết năm 2009, có hai bản di chúc đối với một tài sản.
  b, Năm 2003 ông A lập di chúc cho B hưởng thừa kế 300 m2 triệu (di chúc hợp pháp); năm 2006 ông A lại lập di chúc cho anh C được thừa kế 300 triệu đồng trên. Khi ông A chết năm 2009, có hai bản di chúc đối với một tài sản (Toà án xác định di chúc lập năm 2006 do bị lừa dối).
  câu 5:
  Ông A và bà B kết hôn hợp pháp, trong quá trình chung sống sinh được hai người con, đồng thời ông bà cũng tạo lập được ngôi nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất của vợ chồng vào năm 1970. Năm 1988, ông A chung sống như vợ chồng với bà N sinh được một người con trai tên H. Khi ông A chết bà N đã mai táng hết 5 triệu đồng bằng tài sản riêng của mình. Xác định thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế do A để lại và thời hiệu bà N yêu cầu thanh toán 5 triệu đồng từ di sản của ông A, nếu:
  a, Ông A và bà B đều chết và năm 1988;
  b, Ông A chết năm 1993, còn Bà B chết năm 1998
  c, Ông A chết vào15 tháng 1 năm 2006.
  câu 6
  . Ông A cho ông B vay số tiền 50 triệu đồng, thời hạn 10 tháng, không có lãi suất. Hãy xác định thời hiệu khởi kiện trong trường hợp đến hạn trả nợ ông B không thực hiện nghĩa vụ theo các thời điểm sau (nêu rõ văn bản pháp luật áp dụng):
  a, Thời hạn trả nợ là hết ngày 28/02/1993;
  b, Thời hạn trả nợ là hết ngày 28/02/2000;
  c, Thời hạn trả nợ là hết ngày 28/02/2006.
  câu 7
  . Nguyễn Văn K là cán bộ vật tư của công ty M đứng ra mua hàng của doanh nghiệp B trị giá 212 triệu đồng. Số hàng theo hợp đồng mua bán được nhập vào kho của công ty M và K đã nhận tiền của công ty để trả cho doanh nghiệp B nhưng K không đem trả mà tiêu sài hết. Quá thời hạn trả tiền nhưng doanh nghiệp B không nhận được nên yêu cầu giao thì được trả lời K là đại diện công ty đã mang tiền trả theo hợp đồng, do vậy, công ty M không chịu trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ mà đây là trách nhiệm của cá nhân K (số hàng nhập kho công ty M đã sử dụng sản xuất hết). Xác định đây là trách nhiệm dân sự của ông K hay của công ty M ?.
  câu 8
  Ngày 06/9/2010, ông Cao cư trú tại xã Hoà vang, huyện Hòa An, tỉnh H phát hiện hai con trâu lạ vào vườn nhà mình phá cây cối, hoa màu. Hai bố con ông Cao đã tìm cách đưa hai con trâu vào chuồng giữ. Sáng hôm sau ông Cao thông báo cho bà con trong bản là trâu của ai thì đến nhận, nhưng một tháng sau vẫn không có ai đến nhận nên ông Cao đã đem bán lấy tiền. Trong trường hợp này ông Cao đã có quyền bán hai con trâu đó chưa? Vì sao?
  câu 14
  Ông Sung và bà Vả kết hôn hợp pháp tại Huế trong quá trình chung sống sinh được hai người con gái là Thoả (sinh năm 1975) và Lòng (sinh năm 1977), ông bà cũng tạo lập được ngôi nhà ở số 49, đường H, Thành phố Huế. Năm 1980 được sự đồng ý của bà Vả ông Sung lấy bà Khế và sinh được ngươì con chung là chị Mong (sinh năm 1981). Năm 1997 bà Vả chết không để lại di chúc. Năm 2000 ông Sung chết không để lại di chúc. Tháng 6 năm 2006, do mâu thuẫn nên các con của ông Sung đã khởi kiện xin chia di sản thừa kế của ông Sung và bà Vả . Được biết: Ngôi nhà ở là tài sản chung hợp nhất của ông Sung và bà Vả trị giá 580 triệu đồng , tài sản riêng của ông Sung là 9 triệu đồng; Sau khi bà Vả chết, ông Sung và bà Khế tiếp tục chung sống không có đăng ký kết hôn. Xác định di sản và chia di sản thừa kế trong trường hợp trên.

  câu 9
  Bà Hoàng Thị Kiều (sinh năm 1930) kết hôn với ông Hoàng Trọng Kiểm (sinh năm 1926) vào năm 1950. Hiện đang cư trú tại số 16, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Trong quá trình chung sống sinh được ba ngươì con là: Hoàng Trọng Đại (Sinh 1953); Hoàng Thị Hồng (Sinh 1955); Hoàng Minh Chức (Sinh 1959). Về tài sản ông bà tạo lập được khối tài sản chung như sau:1. Nhà ở có diện tích 320 m2 tại đường phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội (Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở do UBND TP Hà Nội cấp năm 1995); 2. Tiền mặt là 500 triệu đồng gưỉ tại Ngân hàng công thương TP Hà Nội. Bà Kiều muốn lập di chúc cho ba người con hưởng di sản ngang nhau và có nghĩa vụ như nhau trong việc thờ cúng ông bà, tổ tiên. Anh chị hãy lập bản di chúc của bà Kiều phù hợp với ý chí của người lập di chúc và pháp luật hiện hành.
  câu 10
  Ông A và bà B kết hôn hợp pháp, có 03 người con chung là C, D và E đều đã thành niên và có công việc ổn định. Hãy xác định di sản thừa kế trong các trường hợp sau:
  a. Ông A chết năm 1998 có ngôi nhà ở là tài sản chung của A, B trị giá 500 triệu đồng; ông A có tài sản riêng là 50 triệu đồng; ông A và bà B góp vốn vào công ty cổ phần là 200 triệu đồng (và có khoản lợi tức thu được 46 triệu đồng); ông A và bà B còn nợ Ngân hàng công thương 40 triệu đồng chưa đến hạn trả nợ;
  b. Khi ông A chết năm 2005 khoản tiền phúng viếng là 60 triệu đồng; ông A bà B có ngôi nhà là tài sản chung trị giá 500 triệu đồng; bà B có nợ riêng 30 triệu nhưng lại yêu cầu trừ vào di sản thừa kế của ông A..

  câu 11
  Ông Quang và bà Mây kết hôn hợp pháp tại ĐakLak trong quá trình chung sống sinh được hai người con gái là Thôn (sinh năm 1975) và Phố (sinh năm 1977),ông bà cũng tạo lập được ngôi nhà ở số 49, đường H, tp Buôn Mê Thuột. Năm 1987 ông Quang lấy bà Khánh và sinh được hai ngươì con chung là chị Hằng (sinh năm1988) và anh Thái (sinh năm1990). Ông Quang và bà Khánh cũng mua ngôi nhà số 14, đường K, tp Buôn Mê Thuột với giá 12 chỉ vàng vào năm 1991 để ba mẹ con bà Khánh ở .Năm 1998 ông Quang chết không để lại di chúc. Tháng 8 năm 2002, do tranh chấp tài sản nên bà Mây đã khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền xin huỷ việc kết hôn trái pháp luật giữa ông Quang và bà Khánh và chia di sản thừa kế của ông Quang.
  a. Xác định thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế trong trường hợp trên.
  b. Xác định các quan hệ pháp luật mà Toà án cần thụ lý giải quyết.
  c. Xác định diện và hàng thừa kế.
  Qua điều tra Toà án xác định được:
  - Ngôi nhà ở số 49, đường H của ông Quang và bà Mây trị giá 540 triệu đồng (trong giấy tờ sở hữu nhà đứng tên ông Quang).
  -Ngôi nhà ở là tài sản chung của ông Quang và bà Khánh trị giá 190 triệu đồng. Về nguồn gốc nhà ở các đương sự đều thừa nhận vào năm 1991 ba mẹ con bà Khánh không có nhà ở nên Bà Khánh lúc đó có 6 chỉ vàng, phần còn lại ông Quang bán một số tài sản chung với bà Mây được 6 chỉ vàng để mua ngôi nhà số 14, đường K mà bà Khánh đang ở.
  - Sau khi Toà thụ lý giải quyết bà Khánh có đơn yêu cầu thanh toán chi phí tu sửa cải tạo ngôi nhà sau khi ông Quang chết là 20 triệu đồng bằng tài sản riêng có hoá đơn chúng từ được Toà xác định hợp lệ
  d. Xác định di sản và chia di sản thừa kế trong trường hợp trên.
  câu 12
  Chị Minh kết hôn hợp pháp với anh Khoa, trong quá trình chung sống sinh được một người con là cháu Thanh. Vợ chồng anh Khoa cũng tạo lập được ngôi nhà chung có diện tích nhà và đất ở 180 m2 tại phường K, thị xã T, tỉnh H. Năm 1995 anh Khoa chết do tai nạn. Năm 1999, chị Minh kết hôn với người khác, do điều kiện công tác ở một xã vùng sâu biên giới, chồng là bộ đội nên chị gửi cháu Thanh cho bà nội (bà Thuỷ) nuôi và ở tại ngôi nhà của vợ chồng chị cùng với người em chồng là anh Khánh. Hàng tháng chị chu cấp cho cháu Thanh 400.000 đồng.
  Năm 2003 khi bà nội cháu thanh chết, anh Khánh đã tự ý bán ngôi nhà trên cho anh Tuấn (hợp đồng văn bản không công chứng chứng thực) với giá 600 triêu đồng. Khi giao nhà cho nhau chị Minh biết được việc bán nhà nên ngăn cản thì được anh Khánh trả lời nhà của mẹ anh để lại nên có quyền thừa kế và bán. Vì vậy năm 2004 chị Minh yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc anh Tuấn phải trả lại nhà và chia thừa kế.
  Hãy xác định:
  - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.
  - Các quan hệ pháp luật phát sinh cần giải quyết.
  - Khi đã xác định được các quan hệ phát sinh việc giải quyết cụ thể như thế nào
  (Được biết khi giải quyết cơ quan có thẩm quyền xác định ngôi nhà trị giá 760 triệu đồng).
  câu 13
  Qua công tác kiểm tra hồ sơ án dân sự thấy các trường hợp sau:
  a. Ông A và bà B kết hôn hợp pháp, có 03 người con chung là C, D và E đều đã thành niên. Năm 1988, anh C kết hôn hợp pháp với chị M và sinh được cháu H và K. Năm 1989 ông A chết không để lại di chúc. Năm 1992 bà B chết không để lại di chúc. Tháng 12 năm 2005 các con của ông A và bà B đã khởi kiện yêu cầu chia di sản của ông bà. Toà án huyện đã thụ lý vụ án vào ngày 14 tháng 01 năm 2006.
  b. Ông A và bà B kết hôn hợp pháp, có 03 người con chung là C, D và E. Năm 1985, anh C kết hôn hợp pháp với chị M và sinh được cháu H và K. Ông A chết năm 1999, còn anh C chết năm 2002. Năm 2006, Toà án giải quyết chia di sản của ông A, trong bản án đã lập luận: "khi chia di sản do anh C đã chết nên hai cháu H và K được thừa kế thế vị".
  c. Ông A và bà B kết hôn hợp pháp, có 03 người con chung là C, D và E (E chưa đủ 18 tuổi). Năm 1985, anh C kết hôn hợp pháp với chị M và sinh được cháu H và K. Năm 1999 Bà B chết có để lại di chúc hợp pháp cho chị M được hưởng 100 triệu đồng. Năm 2006 chị M khởi kiện yêu cầu được thừa kế theo di chúc nhưng Toà án đã không thụ lý đơn khởi kiện vì cho rằng chị M không thuộc ba hàng thừa kế.
  Được biết: Các trường hợp nêu trên là hoàn toàn độc lập với nhau; di sản mà mỗi người chết để lại trong từng trường hợp độc lập là nhà ở trị giá 500 triệu đồng; chỉ căn cứ vào các dữ kiện đã biết mà không cần biện luận thêm.
  Căn cứ vào các quy định của pháp luật hãy chỉ ra những sai sót và chia di sản thừa kế trong từng trường hợp, nếu yêu cầu được chấp nhận.

 2. chithanh888 New Member

  Message Count:
  6
  Likes Received:
  18
  Trophy Points:
  0
  hay đó!!!!!!

Share This Page